Share:

Beside You (Tagalog Story)

READING AGE 16+

day-dreamer Fanfiction

1 read

When the President of the prominent organization in the well known International School falls in love with the "girl who can't say no others". Did he promise that he will stick by her side no matter what?

You will never notice when love comes on your way. Hindi mo mapipigilan at hindi mo kayang kontrolin, ang tanging paraan ay sumunod sa agos nito. Hindi mo masasabing tunay na pagmamahal kung hindi masasaktan.

"No. Its supposed to be I LOVE YOU but I don't want to give you a false hope wala tayong alam sa mga pwedeng mangyari tulad nito, pero hindi pa ako tapos mahalin ka at alam kong hindi iyon matatapos dahil wala na iyong katapusan. And I hope there's a second chance between us. At pag dumating ang araw na iyon I hope we love us both I hope that we don't need to end up. I'm sorry if I need to leave I'm sorry if it's make you ruin but its leave me no choice I am already ruined. How I wish I am beside you. And I hope you feel the same way too."

Unfold

Tags: second chancefriends to loversbravedramatwistedsweetfirst lovefriendshipliesschool
Latest Updated
Chapter 10

Kyther and Vince

Chapter 10

Sa totoo lang naiiyak ako dahil para akong bata na napagalitan, ang tahimik ko lang dito sa isang gilid. Kahapon din ay sobra lang akong tumahimik at isiniksik maigi ang katawan ko sa pintuan ng sasakyan, kung pwede na mas habaan pa ang distansya noon ay gagawin ko……

Comment