Share:

In love with a Marcos

Dea Olympiada Fanfiction

6 reads

Madilim na silid ang nasilayan ko ng imulat ko ang aking mata. Pamilyar ang amoy sa silid nito.

Bumangon ako at umupo, ramdam ko ang sakit ng aking katawan at hapdi sa ginta ng aking mga binti. Nahihilo man ay sinikap kong alalahanin kung anong nangyari sa akin kagabi at kung nasaan ako.

Napalingon ako sa likod ng marinig ang mahinang ungol na senyales ng bagong gising.

Nagulat ako sa aking nakita.

"Oh my God!" Natutop ko ang aking bibig ng magtama ang aming mga mata ng lalaking nasa kabilang dulo ng kama.

"Tumahimik ka." Walang ganang sabi nito at saka pa lang bumangon at deretso sa banyo.

Napatalikod ako habang nanlalaki ang mata ng makitang wala itong saplot. Saka ko lang napagtanto na ganun din pala ako.

Dali dali akong tumayo at nagbihis upang umalis sa lugar na iyon.

Unfold

Tags: bxg
Latest Updated
Episode 4

After I clear my table and get all my stuff,  I went out of the building and drove home.

I'm not sad nor mad about being fired, it frustrates me. I've been with that company since I graduated 5 years ago.

I've been a very good employee excepts for being late but all my works are done on time. Yeah, yeah, me being obedient and wo……

Comment